Mikä on Poikateatteri?

Poikateatteri ei ole pelkästään pojille.

Ei vain pojille

Poikateatteri on kaikille. Sukupuoli-identiteetti on laaja ja alati muuttuva asia, kuten ihmisen identiteetti muutenkin. Poikateatterissa murretaan miehiin ja miehuuteen liittyviä ennakkoluuloja ja oletuksia, jotta jokainen voisi voida hyvin omassa kehossaan. Toiminnan ytimessä on perinteisen mieskuvan haastaminen ja laajentaminen. Toimintaan osallistumisen syyksi riittää kiinnostus toimintaa kohtaan.

Prosessi

Jokainen poikateatterin toimintakausi on prosessi, jossa uusi ryhmä tutustuu toisiinsa, toimintatapaan sekä teatteriin. Prosessin aikana ryhmä päättää itse mikä aihe heitä kiinnostaa tai yhdistää. Kun aihe on löytynyt, sitä aletaan käsitellä eri näkökulmista teatteriharjoitteiden avulla ohjaajan tukemana. Nuoret saavat itse ideoida kohtauksia, biisejä, runoja tai mitä tahansa aiheeseen liittyen. Ryhmä luo kaiken esitykseen tulevan sisällön.

Prosessin aikaisista harjoitteista, mietteistä, kysymyksistä, kohtauksista ja teksteistä kootaan esitys, joka esitetään toimintakauden päätteeksi yleisölle.

Poikateatteri toimintatapa
Mikä on  Poikateatteri?

Esitys

Koska valmista käsikirjoitusta ei ole vaan ryhmä luo itse kaiken sisällön, on jokainen esitys ryhmänsä näköinen. Esitykset ovat yleensä episodimaisia, eli sellaisia, joissa yksittäiset toisiinsa näennäisesti liittymättömät kohtaukset muodostavat yhteisen kokonaisuuden. Tämä rakenne mahdollistaa sen, että samassa esityksessä voi olla hyvinkin monenlaista sisältöä. Jokaisen osallistujan idealla on tasavertainen mahdollisuus päästä näyttämölle. Esitykset ovat samalla kuvaus prosessista, eli esityksen avulla katsojan on mahdollista kurkistaa toimintakauden aikana käsiteltyihin aiheisiin.

Toiminnan mahdollistajat

Vuodesta 2020 alkaen Vantaan poikateatterin järjestäjänä on toiminut Vantaan kaupunki (Lasten ja nuorten kulttuuripalvelut sekä nuorisopalvelut). Mikkelin poikateatteri hakee tukijoita ja apurahoja toimintansa jatkuvuuden mahdollistamiseksi.

Vuodesta 2020 alkaen sekä Mikkelin, että Vantaan poikateatteria tuottaa Esittävän taiteen osuuskunta Kaukasus.

Poikateatteritoimintaa Vantaalla on tukenut myös Lions Club Hiekkaharju. Mikkelin ryhmää on tukenut vuosien varrella Suomen kulttuurirahasto, Lasten ja nuorten säätiö, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Mikkelin lukio ja Mikkelin kaupunki.

Poikateatterin mahdollistaa